Algemene Voorwaarden

 

Naam ondernemer: Hoveniersbedrijf Moors Tuinen
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 12064722 –  BTW nr.: NL 158296618B01

Handelend onder de namen: BijzondereBij.nl

Vestigingsadres:
Heierveldlaan 90,
5993 GD Maasbree
Telefoon: + 31 (0) 6 4194 4155
E-mailadres: klantenservice@bijzonderebij.nl

  •    het adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  •    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  •    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  •    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  •    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  •    indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Duur: