Grote kans dat de rosse metselbij (Osmia bicornis) in je tuin nestelt. Een holte in een tuintafel is al een geschikte nestplek. Zodra het paren is gelukt, begint het nijvere werk van de vrouwtjes. Ze zoeken een holte met een diameter van ongeveer 8 mm doorsnede en 10 cm diep. Dat kan zijn een holte in een houten tuinstoel, schutting of in een bijenhotel.

Vandaar de naam metselbij

Is er een nestholte gevonden, dan wordt deze geïnspecteerd en eventueel schoongemaakt. Daarna gaat het vrouwtje fourageren: van allerlei bloeiende planten wordt een beetje nectar en vooral veel stuifmeel verzameld, dat blijft plakken tussen de haren van haar buik. Ze vliegt constant het nest in totdat er achterin een klein hoopje stuifmeel ligt waar ze haar eitjes oplegt. Vervolgens gaat ze op zoek naar modder, dat ze in kleine kluitjes meeneemt. Hiermee maakt ze een tussenwand, zodat een soort van broedcel ontstaat. Dit alles neemt één dag in beslag. Is de broedcel gedicht, dan begint ze weer opnieuw met het verzamelen van nectar en stuifmeel. Ze legt weer eitjes en maakt weer een tussenwand. Zo gaat ze door totdat ze voorin de nestgang is, die ook met modder wordt afgesloten. Aan het dichtmetselen van het nest dankt deze bij de naam metselbij.

Taak volbracht? Dan sterft het vrouwtje

Vanaf juni wordt het ineens rustig. De vrouwtjes zijn klaar met nestelen, hun taak is voorbij dus kunnen ze rustig sterven…! Zodra het ei tot kieming komt, eet de larf het stuifmeel en de nectar die het vrouwtje heeft achtergelaten. Daarna verpopt de bij en blijft bijna een half jaar in rust. Pas na de winter, in maart, komt de pop uit en vliegt uit.  Eerst de mannetjes, die in de voorste cellen zitten en dan pas de vrouwtjes die achterin zijn ontpopt. En zo begint de cyclus van paren en eieren leggen weer opnieuw. Klik hier voor het bestellen van onze cocons.

Help de metselbij met vroeg bloeiende planten

Wil je de rosse metselbij helpen? Zorg er dan voor dat je veel vroeg bloeiende, vaste planten in de tuin hebt staan. Hier kan de bij in maart/april nectar en stuifmeel uit halen. Favoriet zijn longkruid, aalbes en kruisbes. Leuk om dichtbij je raam een van onze bijenhotels te plaatsen. Zet die ongeveer 1 à 2 meter boven de grond, zodat een deel van de dag de zon erop staat. Je zult zien dat veel ingangen worden dichtgemetseld. Dat komt omdat vrouwtjes graag bij elkaar in de buurt nestelen. De rosse metselbij steekt niet, daar is de angel te klein voor. Ook leuk dus om bij school een van onze bijenhotels te plaatsen! Dan kunnen de kinderen de bijen goed bestuderen en er over leren.